BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Ditulis oleh admin, pada Rabu, 04 September 2019

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksanaan teknis di bidang pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas penanaman modal dan perizinan melalui Sekretaris.

Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal melaksanakan tugas melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan pengembangan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman  modal;

b. Penyiapan kebijakan teknis di pengendalian bidang pelaksanaan penanaman modal;

c. Pelaksanaan koordinasi untuk mengkaji dalam pemberian persetujuan izin prinsip tentang penanaman modal;

d. Pemberian fasiilitasi penanaman modal;

e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengawasan modal;

f. Promosi dan kerjasama penanaman modal;

g. Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal;

h. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan

i. Pengelolaan system informasi penanaman modal.

 

Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, terdiri dari :

a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;

b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

c. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Penanaman Modal.

 

A.1. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

       - melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

       - melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

A.2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

       - melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

       - melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan  penanaman modal.

A.3. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas :

       - melaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

       - melaksanaan analisa dan evaluasi data penanaman modal dan pembangunan; dan

       - pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32